Právě si prohlížíte Polní příprava dělostřelců
DCIM100GOPROGOPR0660.JPG

Polní příprava dělostřelců

K 21. srpnu letošního roku bylo na Katedře K-107 velmi živo i proto, že studenti 3. ročníku zahájili svou pětitýdenní polní přípravu, která byla rozdělena do čtyř hlavních bloků. Od studentů nastupujících na katedru již byla očekávána základní znalost problematiky dělostřelectva, a tak byl první týden zaměřen hlavně na rozšíření a osvěžení doposud nabytých vědomostí a dovedností. První týden byl značně důležitý pro průběh celého výcviku, neboť učitelé kladli důraz na to, aby se studenti soustředili na správnou činnost u busoly a teoretickou přípravu související se závěrečným technickým nácvikem, který měl studenty na konci samotného výcviku důkladně prověřit ze znalostí z jejich budoucího povolání.

V následujícím týdnu započala první praktická zaměstnání zaměřená na pochopení všeobecného spektra historického působení dělostřelectva. Naším prvotním zaměstnáním byla exkurze na dělostřelecké tvrzi Bouda. Jelikož jsme již minulý rok navštívili tvrz Dobrošov, mohli jsme letos hlouběji pochopit tehdejší vývoj našeho opevnění. Díky této prohlídce jsme pochopili, jak velké vypětí panovalo v naší zemi při daných historických událostech, a to právě za výstavby naší pohraniční obrany.

Od meziválečného období jsme daleko neodskočili, neboť naše další exkurze vedla do Vojenského technického muzea v Lešanech. Zde se nám všem velice zamlouvala výstava vývoje válečné techniky. Samotné muzeum nabízí širokou škálu exponátů, počínaje pěchotními zbraněmi a konče moderními tanky a zbraňovými komplety. Lešany jsme opouštěli v dobré náladě, neboť naším předposledním stanovištěm bylo centrum simulačních technologií ve Vyškově. Letošní rok se podařilo zorganizovat zaměstnání na simulátoru pro navádění palby, a tak jsme si mohli tímto způsobem vyzkoušet činnost dělostřeleckého návodčího. Navádění palby je velmi komplexní soustava činností, takže tato zkušenost nám podala alespoň představu o kurzu nouzového navedení palby, který nás čeká příští rok. Celý týden exkurzí byl zakončen netradičním setkáním při příležitosti teambuildingu pro příslušníky Katedry palebné podpory – paintballem.

Po víkendovém odpočinku nás teď čekalo zabalit si pořádně batoh a vyrazit směr VVP Březina, kde se nám Srubový tábor opět stal přechodným bydlištěm pro první praktickou část výcviku naší dělostřelecké odbornosti. Zde jsme konečně řádně zúročili nabyté znalosti a dovednosti při činnosti u 152mm ShKH DANA vz.77 a 120mm minometu vz.82 PRAM-L. Tato část výcviku byla pro nás důležitým opakováním technických parametrů a nácviků. V druhé polovině týdne jsme se podíleli na rektifikaci děl pro střelbu, neboť při pátečním ránu jsme se stali účastníky našich prvních ostrých střeleb.

Doma po výcviku jsme se dlouho neohřáli, protože před námi stála dlouho očekávaná, dvoutýdenní stáž v Jincích, která byla rozdělená na dvě části. První část se tak moc netýkala dělostřelectva, ale primárně vševojskových dovedností. Naším úvodním zaměstnáním byla dvoudenní topografická příprava, na kterou navazovala náročná celodenní střelecká příprava, a týden byl završen opakováním dovedností z kurzu přežití SERE ve finálním dvoudenním zaměstnání. V posledním týdnu jsme byli začleněni do Technického nácviku řízení palby (TNŘP) 132. dělostřeleckého oddílu. Při třídenním nácviku řízení palby byla pro studenty zřízena 3 stanoviště. Každé z těchto stanovišť se podílí na koordinaci a řízení palby dělostřelectva. Na první stanovišti probíhal průzkum na dělostřelecké pozorovatelně, kde jsme se zkušenými týmy nacvičovali činnost při pozorování nepřítele za denních i nočních podmínek a vydávání žádosti o palbu. Druhý den na nás čekalo zaměstnání na středisku řízení palby, kde jsme se účastnili plnění palebného úkolu a určování prvků pro střelbu. Poslední den TNŘP jsme strávili s veliteli palebných čet, a měli jsme tak možnost být součástí vyvrcholení koordinačního a řídícího úsilí – a to právě u hlavních zbraní 132. oddílu u 152mm ShKH DANA vz.77. Zde jsme zdvojovali práci velitelů, která pro nás začala již ve vyčkávacím postavení, pokračovala při zaujetí palebného postavení a pro potřeby technického nácviku končila po zamíření děl do hlavního směru vedením samotné palebné činnosti. 

Stejně jako minulý rok, byla i letošní polní příprava uzavřena závěrečným vyhodnocením za přítomnosti příslušníků Katedry palebné podpory. Studenti hodnotili celou pětitýdenní polní přípravu velice kladně, neboť nám tento výcvik položil pevné základy pro studium v nadcházejícím čtvrtém ročníku.

Autor: Patrik Urban