Právě si prohlížíte Mezinárodní semestr pro zahraniční studenty programu Erasmus+ na FVL zahájen

Mezinárodní semestr pro zahraniční studenty programu Erasmus+ na FVL zahájen

V pondělí 25. března byl na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) zahájen International Spring Semester. Celkem se ho účastní 25 zahraničních studentů ze šesti zemí Evropy (Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Lotyšsko, Litva, Polsko). Studenti si mohli vybrat z nabídky 11 předmětů a získat až 33 kreditů. První den probíhal Administration Day, v jehož rámci proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj kapitánka Jana Švecová seznámila studenty s organizační strukturou a posláním Univerzity obrany a obecnou organizací nadcházejícího semestru na fakultě. Rotný Matyáš Falta jako hlavní patron svou prezentací doplnil zahraničním studentům informace nejen o přehledu společných aktivit mimo studijní rozvrh, ale také o užitečné informace o možnostech života v Brně.

V průběhu pobytu budou pro zahraniční studenty organizovány společné akce k prohloubení vazby s univerzitou a fakultou a s městem Brnem, ve kterém stráví víc než čtyři měsíce. V rámci výuky budou provázáni s českými studenty u několika předmětů, což umožní vytvořit ještě větší sepětí s FVL a zároveň zvýší přínos i pro naše studenty. Doufáme, že se zahraničním účastníkům mezinárodního semestru bude na naší univerzitě líbit a jejich studijní mobilita v nich zanechá jen ty nejlepší vzpomínky na naší školu, město a zemi.

Autorka: Jana Švecová, foto: Viktor Sliva