Právě si prohlížíte Finanční kontrola a zadávání veřejných zakázek „očima praxe“

Finanční kontrola a zadávání veřejných zakázek „očima praxe“

Ve dnech 11. – 12. ledna proběhla pro posluchače 5. ročníku odbornosti Řízení finančních zdrojů Katedry řízení zdrojů (K-102) přednáška podplukovníka Ing. Michala Hodka. Ten posluchačům předal zkušenosti, které nasbíral během své dosavadní praxe. V roce 2006 začínal ve funkci náčelníka skupiny ekonomického oddělení 42. mechanizovaného praporu Tábor, poté působil jako náčelník ekonomického oddělení Velitelství 4. brigády rychlého nasazení Žatec a následně jako náčelník ekonomického oddělení Agentury komunikačních a informačních systémů. V současné době je podplukovník Hodek příslušníkem Sekce ekonomické MO.

Přednáška byla zaměřena na několik oblastí:

  • struktura Sekce ekonomické MO (SE MO);
  • finanční kontrola v resortu MO;
  • zákon o zadávání veřejných zakázek;
  • zadávání veřejných zakázek v resortu MO.

Posluchači byli seznámeni nejen se strukturou SE MO, ale i s působností jednotlivých odborů, procesem finanční kontroly a odpovědnosti jednotlivým subjektům podílejícím se na procesu, dále se základními parametry a „mantinely“ při zadávání veřejných zakázek. Shlédli také praktickou ukázku realizované zadávací dokumentace. Studenti byli upozorněni na vznikající nedostatky v jednotlivých oblastech, včetně ukázky trestných činů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek.

V závěru je nutné zdůraznit, že pplk. Ing. Michal Hodek v rámci přednášky prezentoval pouze své zkušenosti a své názory.

Přednáška byla zorganizována a zabezpečena v rámci praktické výuky z iniciativy příslušníků skupiny Řízení finančních zdrojů katedry K-102.

Autor: Jiří Kočí