Citační databáze

Citačními databázemi (citačními rejstříky) se nazývají databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty. Mezi nejvýznamnější citační databáze využívány pro hodnocení VaVaI, konkrétně pro hodnocení článků publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících patří: