Partnerské zahraniční vysoké školy a instituce

Vzhledem ke spolupráci se zahraničními vysokými školami a institucemi jsou akademičtí pracovníci Fakulty vojenského leadershipu členy jejich vědeckých a oborových rad, členy programových výborů konferencí a členy redakčních rad odborných časopisů, které vydávají. Na základě uzavřených bilaterálních dohod Fakulty vojenského leadershipu intenzivně realizuje vzájemné studijní, výukové a školící mobility v rámci Evropského programu celoživotního vzdělávání Erasmus.
Fakulta vojenského leadershipu spolupracuje s následujícími vysokými školami a vzdělávacími institucemi:
 
NATO
 
EU
 
Velká Británie
 
Francie
 
Spolková republika Německo
 
Belgie
 
Rakouská republika
 
Maďarská republika
 
Polská republika
 
Slovenská republika
 
Slovinsko
 
Lotyšská republika
 
Estonsko
 
Litevská republika
 
Bulharsko
 
Srbsko
 
Rumunsko
 
Turecko