Členství v mezinárodních organizacích

Akademičtí pracovníci Fakulty vojenského leadershipu jsou členy následujících vybraných zahraničních organizací a pracovišť:
 • NATO Defence Education Enhancement Program (NATO DEEP) pro Arménii, Ázerbájdžán, Gruzii a Moldávii;
 • NATO Joint Environmental Protection Management Group (NATO JEPMG);
 • NATO Joint STS-CNAD, (Security Through Science – Conference of National Armaments Directors)
 • NATO Air Force Armaments Group, Joint Capability Group on Intelligence Surveillance and Reconnaissance (NATO AFAG – JCGISR);
 • Bi-Strategic Command Logistics Coordination Board Doctrine Committee (Bi-SC LCB DC);
 • Combat Service Support Working Group – Battlefield Maintenance (CSS WG – BM);
 • Defence Environmental Network (DEFNET);
 • Defence of critical transport infrastructure Research Team (RT) Establishment;
 • European Association for Security (EAS);
 • European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE);
 • International Association for Statistical Computing (IASC), Section of International Statistical Institute (SISI);
 • Society for Risk Analysis in Europe (SRA – E);
 • Implementation Group for „Initiative européenne pour les échanges de jeunes officiers“.