Rady studijních programů

Rada studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil

Rada studijního programu Bezpečnost a obrana

Rada studijního programu Ekonomika a management, studijní obor ŘPOS​

Rada studijního programu magisterského navazujícího studijního programu Bezpečnost a obrana