Proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj

kpt. Ing. Jana Švecová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Narozena 29. dubna 1975 ve Vyškově. Po maturitě na střední odborné škole oděvní v Prostějově absolvovala Technickou univerzitu v Liberci na Fakultě textilní obor Textilní inženýrství. V roce 2019 získala akademický titul ,,doktor“ v oboru Vojenská logistika na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany. Na základně neopravovaného materiálu v Brně, dnes Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb, prošla funkcemi, náčelník pracoviště logistické informační služby a velitel pracoviště skladování oděvů skupiny skladování MU 2.1. V letech 2014 – 2018 zastávala funkce starší pracovník štábu plánovacího a organizačního oddělení rektorátu a důstojník plánovacího a organizačního oddělení rektorátu Univerzity obrany. Od roku 2019 působí na Katedře logistiky Fakulty vojenského leadershipu, kde byla v pozici asistent skupiny logistického zabezpečení a starší asistent skupiny logistického zabezpečení.

V rámci pedagogické a vědecké činnosti se věnuje především otázkám výstrojního zabezpečení. Předmětem jejího odborného zájmu je výzkum a inovace výstrojního materiálu AČR a optimalizace oděvního komfortu vojáků hodnocením užitných vlastností jejich materiálů. Dlouhodobě se snaží o sjednocení přístupu k fyziologickému komfortu vojáků a systému vrstvení výstrojních součástek pro konkrétní klimatické oblasti v různých oblastech světa. Je odpovědným řešitelem projektu obranného výzkumu POV MAD21 a je členem dalších projektů (DZRO INTAL, POV ZNALEC).

Od 1. března 2023 zastává funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenského leadershipu.   

Kontakt