Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.

 

Curriculum vitae

Narozen 2. 7. 1982 v Přerově. Po maturitě na Gymnáziu Kojetín absolvoval Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2015 obhájil v oboru Ekonomika obrany státu habilitační práci s názvem Mnohorozměrná analýza determinantů vojenských výdajů. Na Univerzitě obrany působil jako akademický pracovník katedry ekonomie a následně jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost na Fakultě vojenského leadershipu a prorektor pro kvalitu. 

Ve vědeckovýzkumné činnosti se dlouhodobě věnuje problematice ekonomiky obrany státu. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech, pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích. Po dobu svého působení na Univerzitě obrany se podílel na řešení několika specifických výzkumů, působí jako hlavní řešitel Dlouhodobého záměru rozvoje organizace. V roce 2015 působil jako člen pracovní skupiny NATO SAS-113, v roce 2016 absolvoval zahraniční pracovní stáž v USA. 

V pedagogické činnosti působí na Univerzitě obrany jako garant předmětu, přednášející a vedoucí závěrečných prací. Externě působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

 

Od 1. září 2020 zastává funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenského leadershipu.

Kontakt