Ediční komise

Předseda:    

doc. Ing. Jakub ODEHNAL, Ph.D.

(PdSPČ, K-102) 

   

Členové:

Ing. et Ing. Jana BOULAOUAD, Ph.D.     

(K-102)

 

plk. gšt. Ing. Tibor PALASIEWICZ, Ph.D. 

(K-108)

 

mjr. Ing. Jan NOHEL, Ph.D., MBA             

(K-110)

 

RNDr. Michal ŠMEREK, Ph.D.                 

(K-101)

 

Mgr. Radim VIČAR, Ph.D.

(K-104) 

   

Tajemnice:

Anikó COUFALOVÁ  

(SkSt FVL)