Skupina studijní

Vedoucí skupiny studijní:  

Ing. Kamil Kovačovič 

Telefon:

973 443 559

E-mail:

kamil.kovacovic@unob.cz

  
  

Zaměstnanci:

 

Referent společné státní správy a samosprávy

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

Zdeňka Pisaříková

Telefon:

973 442 141

E-mail:

zdenka.pisarikova@unob.cz

  
  

Referent společné státní správy a samosprávy

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

Bc. Lenka Janečková

Telefon:

973 442 292

E-mail:

lenka.janeckova@unob.cz

  
  

Referent společné státní správy a samosprávy

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

Ing. Jaroslav Petrík

Telefon:

973 442 439

E-mail:

jaroslav.petrik@unob.cz

  
  

Referent společné státní správy a samosprávy      

(Erasmus+ koordinátor)

Ing. Jana Pracná, DiS.

Telefon:

973 443 747

E-mail:

jana.pracna@unob.cz

  
  

Referent společné státní správy a samosprávy      

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

Anikó COUFALOVÁ

Telefon:

973 442 896

E-mail:

aniko.coufalova@unob.cz