Skupina studijní

Vedoucí skupiny studijní:  

 Ing. Kamil Kovačovič 

Telefon:

 973 443 559

E-mail:

 kamil.kovacovic@unob.cz

  
  

Zaměstnanci:

 

Referent společné státní správy a samosprávy

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

 Zdeňka Pisaříková

Telefon:

 973 442 141

E-mail:

 zdenka.pisarikova@unob.cz

  
  

Referent společné státní správy a samosprávy 

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

Bc. Lenka Janečková

Telefon:

 973 442 292

E-mail:

 lenka.janeckova@unob.cz

  

Referent společné státní správy a samosprávy 

(záležitosti studentů, žádosti, přijímací řízení)

​ Ing. Jaroslav Petrík
​Telefon:​ 973 442 439
​E-mail:​ jaroslav.petrik@unob.cz
 ​ 

Referent společné státní správy a samosprávy      

(Erasmus+ koordinátor)

Ing. Jana Pracná, DiS.

Telefon:

 973 443 747

E-mail:

 jana.pracna@unob.cz