Akademický senát fakulty

Předseda:                                  mjr. Ing. Jan IVAN, Ph.D.(K-107),
   
Místopředseda:
(volební obvod AP)
pplk. Ing. Luděk RAK, Ph.D.(K-110),
   
Místopředseda:
(volební obvod studentů)
rtn. Petr BARVÍK(14-5ŘLZ)
   
Členové:doc. Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D. (K-101),
 doc. Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D.(K-102),
 pplk. Ing. Miroslav POLACH, Ph.D. (K-104),
 doc. Aleš BINAR, Ph.D.(K-105),
 pplk. Ing. Jaroslav ZÁLESKÝ, Ph.D.(K-108),
 npor. Ing. Milan VÁBEK(K-109),
 plk. gšt. Ing. Petr HLAVIZNA, Ph.D.(K-111),
 rtn. Vojtěch JUDAS(14-5CH),
 rtm. Kristýna BIELENÁ(15-5ŘLZ),
 rtm. Magda BRUKOVÁ(15-5ŘLZ),
 des. Roman SPOUSTA(12-5PZ)
   
   
Tajemník:Ing. Milan ŽILÍNEK(Děk FVL).